Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

ประกาศ อบต.พังงู เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563…
พฤศจิกายน 07, 2019

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 22, 2019

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562…
ตุลาคม 07, 2019

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 01, 2019

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่...…
ตุลาคม 01, 2019

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…
กันยายน 30, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้…
ตุลาคม 30, 2019

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พังงู ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พังงู ประจำปีงบประมาณ 2563 ค…
ตุลาคม 24, 2019

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พังงู ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พังงู ประจำปีงบปร…
ตุลาคม 21, 2019

การประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2562 เพ…
ตุลาคม 18, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้…
กันยายน 27, 2019

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้…
กันยายน 12, 2019

โครงการนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอ…
สิงหาคม 28, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (ช่วงสามแยกศาลปู่ตา)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (ช่วงสามแยกศาลปู่ตา-ลำห้วยเสียว) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (ทล.2350)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านค้อน้อยทรายงาม หมู่ที่ 13 (ช่วงทางแยกทางหลวง 2350-ที่สวนนายอำนาจ) (วงเงินงบประมาณ 498,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 498,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (ช่วงที่นานางงาม)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (ช่วงที่นานางงาม-ที่นานางแดง) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (ช่วงป่าช้าค้อใหญ่)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (ช่วงป่าช้าค้อใหญ่-ที่นานายเฉลียว) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (ที่นานายบุญมี อย่างสวย)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (ช่วงที่นานายบุญมี อย่างสวย-ที่นานางดวงจันทร์ พิมพ์โยธา) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ช่วงดอนปู่ตา-ที่นานางบุญยัง)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ช่วงดอนปู่ตา-ที่นานางบุญยัง) (วงเงินงบประมาณ 493,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 493,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ที่นานายสุรันต์)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (ช่วงที่นานายสุรันต์-ที่นานายสันทัด) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเรืองชัย หมู่ที่ 7 (ช่วงบ้านนายสุพัฒน์ เมืองเม็ก)

ราคากลางจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเรืองชัย หมู่ที่ 7 (ช่วงบ้านนายสุพัฒน์ เมืองเม็ก-ที่สวนนายสังวาล พัฒนา) (วงเงินงบประมาณ 496,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 496,000 บาท)…
ตุลาคม 04, 2019

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้59
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้62
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว480
mod_vvisit_counterเดือนนี้1075
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1828
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด37632

We have: 3 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 34.237.51.35
 , 
วันที่ 18 พ.ย. 2019

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.