Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562…
มกราคม 13, 2019

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

ประกาศกองคลัง อบต.พังงู เรื่อง โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562…
ธันวาคม 29, 2018

สารคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำพุทธศักราช 2562 (วันเสาร์ที่ 12 มกราคม…
ธันวาคม 26, 2018

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562

ประกาศ อบต.พังงู เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562…
ธันวาคม 17, 2018

ประกาศ อบต.พังงู เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ขายทอดตลาด พัสด…
ธันวาคม 11, 2018

คำแนะนำการชำระภาษี

คำแนะนำการชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต…
ธันวาคม 02, 2018

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

กองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 25…
มีนาคม 12, 2019

อบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 ณ…
มีนาคม 08, 2019

ร่วมงานมหกรรมมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมงานมหกรรมมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้า…
กุมภาพันธ์ 10, 2019

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง ในเขตพื้นที่…
มกราคม 15, 2019

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา…
มกราคม 12, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายแยกวัดสว่างโพนตาล-นางไพมณี-ห้วยหนองหิน (ช่วงสว่างโพนตาล - บ้านนางศุภลักษณ์ งามดี)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายแยกวัดสว่างโพนตาล-นางไพมณี-ห้วยหนองหิน (ช่วงสว่างโพนตาล - บ้านนางศุภลักษณ์ งามดี)) (วงเงินงบประมาณ 196,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 180,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 11 สายทางสายถนนหนองหานกุมภวาปี-วัดท่าแห่ (ช่วงถนนหนองหานกุมภวาปี-ที่นานางพรทิพย์ บุญสิทธิ์)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (สายทางสายถนนหนองหานกุมภวาปี-วัดท่าแห่ (ช่วงถนนหนองหานกุมภวาปี-ที่นานางพรทิพย์ บุญสิทธิ์)) (วงเงินงบประมาณ 450,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 415,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายคำผา งามหนัก - บ้านนายสำเภา นากลางดอน

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายคำผา งามหนัก - บ้านนายสำเภา นากลางดอน) (วงเงินงบประมาณ 207,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 191,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายสวนนายทองลี อย่างสวย-ที่สวนนางบัวใส สีเหลือง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายสวนนายทองลี อย่างสวย-ที่สวนนางบัวใส สีเหลือง) (วงเงินงบประมาณ 76,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 69,900 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายซอยสวนนางเรียง-ที่นานางสมัย เชยชม

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายซอยสวนนางเรียง-ที่นานางสมัย เชยชม) (วงเงินงบประมาณ 43,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 39,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางที่สวนนางบัวใส สีเหลือง-ทางหลวง 1071

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางที่สวนนางบัวใส สีเหลือง-ทางหลวง 1071) (วงเงินงบประมาณ 43,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 40,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายหน้าวัดสว่างโพนตาล-หนองฟาน

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายหน้าวัดสว่างโพนตาล-หนองฟาน (ช่วงหน้าวัด - ที่นากุลสตรี บุญซ้อน)) (วงเงินงบประมาณ 86,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 79,800 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10(วงเงินงบประมาณ 449,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 415,000 บาท)
ธันวาคม 26, 2018

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้17
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้27
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว309
mod_vvisit_counterเดือนนี้901
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว481
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด22740

We have: 3 guests online
IP ของคุณ: 54.196.208.187
 , 
วันที่ 25 มี.ค. 2019

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.