Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำสั่ง อบต.พังงู ที่ 486/2562…
พฤษภาคม 23, 2019

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562…
พฤษภาคม 22, 2019

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คำแนะนำการชำระภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…
พฤษภาคม 21, 2019

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 สมัครสอบไ…
เมษายน 22, 2019

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562…
เมษายน 16, 2019

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562…
เมษายน 16, 2019

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

โครงการประเพณีสรงน้ำกู่ วัดป่าบ้านภู่ ประจำปี 2562

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประเพณีสรงน้ำกู่ วัดป่าบ้านภู่ ประจำปี 2562 ณ วัด…
พฤษภาคม 18, 2019

โครงการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเ…
เมษายน 30, 2019

โครงการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพังงู ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพังงู ประจำปีการศ…
เมษายน 11, 2019

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562…
เมษายน 09, 2019

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมกับประชาชนชาวตำบลพังงู จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องใ…
เมษายน 05, 2019

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาในตำบลพังงูขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษ…
มีนาคม 29, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วย 3Rs

นายวิศรุต ชัยสว่าง (ปลัด อบต.พังงู ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.พังงู) ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมอุดรธานี…
มีนาคม 26, 2019

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขาวัว หมู่ที่ 5

ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 (วงเงินงบประมาณ 105,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 105,000 บาท)
พฤษภาคม 16, 2019

ราคากลางโครงการล้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15

ราคากลางโครงการล้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 15 (วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 497,000 บาท)
พฤษภาคม 13, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังซ่อน หมู่ที่ 6 (สายทางสายบ้านพังซ่อน-เรืองชัย (ช่วงที่นานางอัมพร)) (วงเงินงบประมาณ 349,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 333,000 บาท)…
เมษายน 05, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายแยกวัดสว่างโพนตาล-นางไพมณี-ห้วยหนองหิน (ช่วงสว่างโพนตาล - บ้านนางศุภลักษณ์ งามดี)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายแยกวัดสว่างโพนตาล-นางไพมณี-ห้วยหนองหิน (ช่วงสว่างโพนตาล - บ้านนางศุภลักษณ์ งามดี)) (วงเงินงบประมาณ 196,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 180,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 11 สายทางสายถนนหนองหานกุมภวาปี-วัดท่าแห่ (ช่วงถนนหนองหานกุมภวาปี-ที่นานางพรทิพย์ บุญสิทธิ์)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 11 (สายทางสายถนนหนองหานกุมภวาปี-วัดท่าแห่ (ช่วงถนนหนองหานกุมภวาปี-ที่นานางพรทิพย์ บุญสิทธิ์)) (วงเงินงบประมาณ 450,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 415,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนายคำผา งามหนัก - บ้านนายสำเภา นากลางดอน

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายคำผา งามหนัก - บ้านนายสำเภา นากลางดอน) (วงเงินงบประมาณ 207,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 191,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายสวนนายทองลี อย่างสวย-ที่สวนนางบัวใส สีเหลือง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายสวนนายทองลี อย่างสวย-ที่สวนนางบัวใส สีเหลือง) (วงเงินงบประมาณ 76,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 69,900 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 สายทางสายซอยสวนนางเรียง-ที่นานางสมัย เชยชม

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 12 (สายทางสายซอยสวนนางเรียง-ที่นานางสมัย เชยชม) (วงเงินงบประมาณ 43,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 39,000 บาท)…
กุมภาพันธ์ 08, 2019

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ ::.

.:: กองช่าง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้40
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้75
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้285
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว319
mod_vvisit_counterเดือนนี้1093
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1490
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด25446

We have: 11 guests online
IP ของคุณ: 18.234.88.196
 , 
วันที่ 25 พ.ค. 2019

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.