Loading

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

ประกาศกองคลัง อบต.พังงู เรื่อง โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562…
ธันวาคม 29, 2018

สารคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำพุทธศักราช 2562 (วันเสาร์ที่ 12 มกราคม…
ธันวาคม 26, 2018

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562

ประกาศ อบต.พังงู เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562…
ธันวาคม 17, 2018

ประกาศ อบต.พังงู เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ขายทอดตลาด พัสด…
ธันวาคม 11, 2018

คำแนะนำการชำระภาษี

คำแนะนำการชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต…
ธันวาคม 02, 2018

โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนแ…
พฤศจิกายน 30, 2018

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

อบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 ณ…
มีนาคม 08, 2019

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอง…
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ร่วมงานมหกรรมมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ร่วมงานมหกรรมมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2562 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้า…
กุมภาพันธ์ 10, 2019

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง ในเขตพื้นที่…
มกราคม 15, 2019

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา…
มกราคม 12, 2019

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องที่ ภาษีป้าย และ…
ธันวาคม 25, 2018

ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดในพื้นที่ตำบลพังงู ประจำปี พ.ศ.2561

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลวัดในพื้นที่ตำบล…
ธันวาคม 14, 2018

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง ::.

ราคากลางโครงการเสริมผิว Asphalt concrete บ้านค้อน้อยทรายงาน หมู่ที่ 13

ราคากลางโครงการเสริมผิว Asphalt concrete บ้านค้อน้อยทรายงาน หมู่ที่ 13(วงเงินงบประมาณ 376,000 บาท)
พฤศจิกายน 26, 2018

ราคากลางโครงการเสริมผิว Asphalt concrete บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9

ราคากลางโครงการเสริมผิว Asphalt concrete บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9(วงเงินงบประมาณ 355,000 บาท)
พฤศจิกายน 26, 2018

ราคากลางโครงการเสริมผิว Asphalt concrete บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2

ราคากลางโครงการเสริมผิว Asphalt concrete บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2(วงเงินงบประมาณ 240,000 บาท)
พฤศจิกายน 26, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพังงู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…
กันยายน 18, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วรอบหนองสระหนองหญ้ารังกา บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วรอบหนองสระหนองหญ้ารังกา บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…
กันยายน 18, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านยางคำ หมู่ที่ 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านยางคำ หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 18, 2018

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพังงู หมู่ที่ 2, 8, 4, 9

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพังงู หมู่ที่ 2, 8, 4, 9 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างลัฏฐิวัน บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ 8, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง บ้านนาดี หมู่ที่ 4, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมวารี บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9)…
กันยายน 18, 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านยางคำ หมู่ที่ 14

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านยางคำ หมู่ที่ 14
สิงหาคม 28, 2018

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้122
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้51
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้173
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว331
mod_vvisit_counterเดือนนี้1872
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1425
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด27650

We have: 11 guests online
IP ของคุณ: 54.221.145.174
 , 
วันที่ 25 มิ.ย. 2019

.:: หนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ::.

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ::.

.:: ข่าวเปิดสอบวันนี้ ::.

.:: ลิงค์แนะนำ ::.