Loading

.:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::.

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565…
มิถุนายน 06, 2022

ประกาศ เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร…
มิถุนายน 01, 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565…
พฤษภาคม 31, 2022

รายงานผลการดำเนินการ เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตามแบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป)

รายงานผลการดำเนินการ เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตามแบบฟอร์มร้องเรียน/ร้อง…
พฤษภาคม 24, 2022

แผนการเบิกจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการเบิกจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565…
พฤษภาคม 11, 2022

ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่…
พฤษภาคม 09, 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565…
เมษายน 29, 2022

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)…
เมษายน 29, 2022

.:: ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ ::.

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบ…
พฤษภาคม 11, 2022

โครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดศิริมงคลชัย หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาการเปรียญ…
พฤษภาคม 10, 2022

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ สร้างความรู้การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับผู้สูงอายุ และผู้…
เมษายน 26, 2022

โครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม ห…
เมษายน 26, 2022

โครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้…
เมษายน 26, 2022

โครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม ห…
เมษายน 25, 2022

โครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม ห…
เมษายน 25, 2022

โครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 15

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้…
เมษายน 24, 2022

โครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านยางคำ หมู่ที่ 14

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ดำเนินการจัดโครงการลดเค็ม ลดความดัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้…
เมษายน 22, 2022

.:: ข่าวประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง ::.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
กุมภาพันธ์ 01, 2022

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท)
มกราคม 27, 2022

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 97,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 97,000 บาท)
มกราคม 24, 2022

ราคากลาง โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4

ราคากลาง โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาดี หมู่ที่ 4 (วงเงินงบประมาณ 170,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 169,000 บาท)
ธันวาคม 09, 2021

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินงบประมาณ 1,430,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,430,000 บาท)…
พฤศจิกายน 02, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ อบต.พังงู

ราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ อบต.พังงู 236 หมู่ที่ 4 ตำบลพังงู (วงเงินงบประมาณ 1,430,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 1,430,000 บาท)
ตุลาคม 19, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 10 (วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 250,000 บาท)
ตุลาคม 19, 2021

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 (วงเงินงบประมาณ 175,000 บาท), (ราคากลางคำนวณเป็นเงิน 174,000 บาท)
ตุลาคม 19, 2021

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

.:: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

nayok.jpg

.:: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู ::.

palad.jpg

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: มาตรการป้องกันการทุจริต ::.

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้396
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5849
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว23996
mod_vvisit_counterเดือนนี้63716
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว66645
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด961446

We have: 3 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.229.124.74
 , 
วันที่ 20 ส.ค. 2022

.:: ลิงค์แนะนำ ::.