ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

  • PDFพิมพ์อีเมล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีหน้าที่จะต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพังงู จึงจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมด้านการเมืองการบริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกด้าน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” โดยมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข เป็นชุมชนปลอดจากอบายมุขและยาเสพติดเยาวชนในเขตพื้นที่มีคุณภาพ ประชาชนในเขตพื้นที่มีความสามัคคีกัน และเป็นพลังพัฒนาตำบลให้มีความเจริญ ซึ่งในการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู สามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนงานและได้รับความไว้วางใจจากราษฎรให้เป็นที่ปรึกษา และแก้ไขปัญหาในทุกๆด้าน

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังงู มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม  ดังนี้

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

มีระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ดังนี้

ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  ดังนี้

ประชาชนมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ประชาชนให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้

เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการศึกษาครบถ้วน บำรุงอนุรักษ์รักษาประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ดังนี้

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการบริหารบูรณาการจัดการ  ดังนี้

บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.: ช่องทางรับร้องทุกข์/ชำระภาษีต่างๆ :.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
เลขที่ 236 หมู่ที่ 4 บ้านนาดี ตำบลพังงู
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

: 042-219747 ต่อ 16
: 042-251386
: pungngoo2021@gmail.com
: อบต.พังงู อ.หนองหาน
: www.pungngoo.go.th

.:: แบบประเมินความพึงพอใจ ::.

การเผยข้อมูลข่าวสารของ อบต.พังงู อยู่ในระดับใด?

ผลลัพธ์

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12078
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้32879
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้57702
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7011
mod_vvisit_counterเดือนนี้72867
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว37799
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1288205

We have: 354 guests online
IP ของคุณ: 34.232.63.94
 , 
วันที่ 25 มี.ค. 2023

.:: ลิงค์แนะนำ ::.